Sultanbeyli Antika Alanlar

Sultanbeyli Antika Alanlar Hizmetlerine başlamış olup İlçemizin Tüm mahallelerinde Antika alım satımı gerçekleştiren Firmamız dır.

Antika Alım satım yapılan yerler bundan 100 sene önce şehir merkezleri ve çarşı içleri idi sonrasında her ilçenin merkezinde antika dükkanları açılmaya başladı ve Yakın tarihimizde Antikacı sokakları ve antika pazarları kurulmaya başladı.

sultanbeyli-antika-alanlar

Antika Porselen Çorbalık…

Gelişen teknoloji ile artık her şey evinizde ve cebiniz de Evinizde Çünkü Laptop veya tablet yada masa üstü bilgisayarınızdan artık her şeye ulaşabiliyorsunuz.

Yada Cebinizde Çünkü Cep Telefonunuzdan Belediye otobüsünde Yolculuk ederken Bile Anında her şeye ulaşabiliyorsunuz.

Bizde Bundan İlham Alarak Antika Alanlar Sitemizi bundan 2 Sene öncesinde kurduk. Site kurulmadan Önce Bakırköy Terakki Caddesi ve Anadolu yakasında Maltepe Küçükyalı mahallesindeki Merkezlerimiz ile Antika eşya alım satımı yapmak da idik.

Yılların Tecrübesini Artık sanal Ortama Taşıma Zamanı geldi diye Bundan iki Sene önce İnternet Sitemizi Antika Alanlar diye kurduk ve Şimdi Tüm İstanbul İlçelerin de Aynı Sultanbeyli Antika Alanlar Gibi Yazılarımızı yazıp Antika Alım satımı yapmaktayız.

Sultanbeyli Antika Alanlar Antika Eşyanızı Satacağınız zaman Size en yüksek Fiyatı verecek Firma ile Çalışmak ister iseniz Bizi arayınız.

Siz Değerli müşterilerimize Hızlı ücretsiz ekspertiz seçeneklerimiz den Faydalanabilirsiniz ve Evinize kimseyi Getirmeden Bizden Fiyat Alabilir Antika eşyanızın değerini Öğrenebilirsiniz.

Sultanbeyli Antika Alanlar Firmamız Hep Ticaret Değil Birazda Bilgi Açısından Siz kıymetli müşterilerimize Sultanbeyli İlçemizin tarihi hakkında kısa bilgi sunalım.


Sultanbeyli Tarihi,

Sultanbeyli‘nin tarihi çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır.

Roma ve Bizans İmparatorluğu döneminde, Üsküdar’dan Gebze’ye kadar olan bölge Tekfurluk yani mülki idare merkezi olmuştur.

sultanbeyli-antika-alanlar

Sultanbeyli 1982 yılından uçakdan görünüşü…

Bugün Sultanbeyli ilçesinin sınırları içerisinde bulunan tarihi Aydos kenti ve kalesiyle Sultanbeyli ovası civarındaki yerleşim yerlerinin de dahil olduğu coğrafi bölge, antik çağ ve sonrasında, kavimler yolu üzerinde önemli bir ara istasyon durumundaydı.

Stratejik konumu nedeniyle, ortaçağda ve sonrasında uzun bir süre bu merkez olma niteliğini koruyacaktı. Asya-Anadolu tarafıyla, İstanbul-Avrupa arasındaki ana ulaşım yolu (bugünkü Fatih Bulvarı yani tarihi Bağdat Caddesi) bu bölgeden geçtiğinden, bütün askeri ve sivil ulaşım açısından büyük önem taşımaktaydı.

İstanbul ile Anadolu’nun bağlantı yolu üzerinde olması sebebiyle fetihten önce İstanbul’a sefer düzenleyen Türk orduları tarafından öncelikle fethedilmesi gereken bir anahtar konumundaydı.

Diğer taraftan Anadolu yönünden savaşa hazırlanan Bizans ordusu bölgede toplanıp konaklıyordu. Bu özelliği fetihten sonra Osmanlı ordusu tarafından kullanılmaya devam etmiştir.

Sultanbeyli 1328 yılında Orhan Gazi’nin emriyle, Akça Koca, Konur Alp ve Abdurrahman Gazi komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından fethedilmiştir.

Bu fetih, tekfur kızının kaleyi teslim etmesi nedeniyle kolaylıkla gerçekleşmiş ve bu hadise erken dönem Osmanlı fütuhatı içerisinde müstesna bir yer teşkil etmiştir.

Kale tekfurunun kızı, kale kuşatıldığı günlerde, rüyasında önce İslam peygamberini görme lütfüne erişir.

Sonra rüyasında kendisini düştüğü kuyudan kurtaran insanın, Osmanlı akıncılarının başındaki kişi olduğunu fark edince gerçeği kavrar ve onlara bir mektup yazarak kalenin çatışmasız teslimine yardımcı olur.

sultanbeyli-antika-alanlar

Osmanlı Haritasında Sultanbeyli…

Fetihten sonra da rüyada görmüş olduğu Osmanlı akıncı beyi Gazi Rahman (Abdurrahman Gazi) ile evlenerek Osmanlıların genişleme alanındaki diğer etnik unsurlarla sıhriyet hısımlığı kurmakta gösterdikleri hoşgörülü yaklaşımın bir numunesini göstermiş olacaktır.

Bu evlilik gerek Türklerin gerekse Rumların hafızalarında uzun zaman silinmeyen izler bırakmıştır. Bu hadisenin hatıra ve izlerini taşıyan Aydos Kalesi’nin kalıntıları hala mevcuttur.

Aydosun Önemi,

Aydos Kalesi, İzmit (Nikomedia) şehrinden (ve kalesinden) batıya doğru gidildiğinde, bu aradaki bölge içerisinde en mühim kaleydi. Kervanların yol güvenliği de dâhil olmak üzere, sonraki dönemlerde iç kale haline gelen Aydos Kalesi’nin, İstanbul’un fethiyle birlikte, bu stratejik önemi azalacaktı.

Abdurrahman Gazi’nin kabri bugün Sultanbeyli ile komşu olan Sancaktepe ilçesi sınırları içerisindedir. Ayrıca Söğüt’te Ertuğrul Gazi Türbesi’nin yanında temsili kabri bulunmaktadır.

Sultanbeyli’deki arazilerin büyük kısmına Padişahın kız kardeşi Cemile Sultan malik iken 22 Şubat 1893 tarihinde bu araziler Osmanlı Devleti’nin Bahriye Nazırı (Denizcilik Bakanı) Hasan Hüsnü Paşa’ya satılmıştır.

Hasan Hüsnü Paşa vefat edince oğlu Hilmi Bey tarafından malik olduğu bu araziler 10 Haziran 1911 tarihli Bakanlar Kurulunun onayı ile Frans Flipson isimli Belçika uyruklu bir şahsa satılmıştır.

sultanbeyli-antika-alanlar

Aydos kalesi
Abdurrahman gazinin Eşi Bu kale Tekfurunun kızı idi…

Milli Mücadeleden sonra ülkemizdeki birçok batılı işadamı gibi Frans Flipson da İstanbul’dan ayrılmış ve sahip olduğu arazileri satmak istemiştir. Ancak bu arazilerin tapuları ve orman sınırları konusunda çıkan sorunlar nedeniyle arazilerin satış işlemini gerçekleştirememiştir.

Ukrayna’da zulüm ve katliama uğrayıp göç eden Yahudilerden bir kısmına Osmanlı Devleti sahip çıkarak, bunlardan otuz üç aileyi Sultanbeyliği çiftliğinde geçici olarak ikamet ettirdi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında bu Musevi göçmenler kendi istekleri üzerine Batı Avrupa ve Amerika’ya göç etmişlerdir.

Flipson’un ölümünden sonra varisleri tarafından Sultanbeyli arazileri bugünkü hissedarlara satılmıştır. Ayrıca 1945 yılında Bulgaristan’dan gelen göçmenlerin bir kısmı hükümetçe 7.500 dönümlük arazi istimlak edilerek Sultanbeyli’ye yerleştirilmiştir.

1957 yılında Sultanbeyli köyünün kurulmasına karar verilmiştir.

Köyün kurulmasından sonra köy merkezinde rıza-i taksimle düzenli yerleşim merkezi oluşturuldu. Eski Ankara-İstanbul Yolu köyün içinden geçmekteydi. Köyün kurulmasından sonra bazı hissedarlar hisselerini satmaya başladılar.

Belediye Süreci,

Orman idaresinin Sultanbeyli’ye tahdit koyması ve idare ile hissedarlar arasındaki davanın devam etmesi sebebiyle bu satışların tapu devri yapılamamıştır.

Satışlar önceleri gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile daha sonra Köy İhtiyar Heyetinin tasdik ettiği senetlerle ve en son dönemde de el senetleri ile devam etti.

Sultanbeyli’nin büyük bir yerleşme merkezi haline gelmesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün yapımıyla ilişkilidir.

İstanbul Boğazı’nı bu köprüyle aşan Kınalı-Sakarya Otoyolu’nun yapımı, Sultanbeyli’nin inanılması güç bir gelişme göstermesine yol açtı.

1988’de açılan köprüye ulaşan O-4 Otoyolunun (TEM) Sultanbeyli’den geçmesiyle köy cazip hale gelmiştir. Anadolu’nun çeşitli yörelerinden İstanbul’a yönelen göçün önemli bir bölümü buraya kanalize olurken, kentin diğer kesimlerinde oturanlardan da, Sultanbeyli’ye yerleşen hemşerilerine yakın olmak için burada arsa satın almaya girişen ve buraya yerleşen eski göçmenlerin sayısı bir hayli fazladır.

1985-1990 yılları arasında nüfusu 5 binlerden 80 bin’i aşan Sultanbeyli, hızlı yapılaşma etkinliklerinin neticesinde bugünkü haline ulaşmış oldu.

31 Aralık 1987 tarihinde Sultanbeyli köyünde belediye kurulması kararı alındı. Ancak ilk belediye seçimleri 26 Mart 1989’da yapıldı. Aşırı nüfus artışının yönetsel sorunlara yol açması Sultanbeyli’nin 1992 yılında Kartal’dan ayrılarak ilçe yapılmasıyla sonuçlandı.


Sultanbeyli Antika alanlar Sitemizi Sadece Ticaret için Değil İlçelerimiz  hakkında Tarihi Bilgi vermek ve müşterilerimizin Antika eşyaları hakkında bilgi alırken Bulundukları ilçe Hakkında Temiz ve öz Bilgileri de ulaştırmayı amaçlamaktadır.

sultanbeyli-antika-alanlar

Antika Porselen  takım…

Antika alanlar Siz Değerli Müşterilerimizden Antika eşya, Antika mobilya, Gümüş, Kılıç, Gramofon, Plak, Taş plak, Avize, Hilye-i Şerif, Hat yazı, Bez, Elbise, Vb. Gibi  Antika Eşya alım satımı yapmaktayız.

Sultanbeyli Antika Alanlar

Sultanbeyli İlçemizin Mahallelerin de Antika alım satım yapmaktdır.

 • Abdurrahmangazi Mahallesi Antika Alanlar
 • Adil Mahallesi Antika Alanlar
 • Ahmet Yesevi Mahallesi Antika Alanlar
 • Akşemsettin Mahallesi Antika Alanlar
 • Battalgazi Mahallesi Antika Alanlar
 • Fatih Mahallesi Antika Alanlar
 • Hamidiye Mahallesi Antika Alanlar
 • Hasanpaşa Mahallesi Antika Alanlar
 • Mecidiye Mahallesi Antika Alanlar
 • Mehmet Akif Mahallesi Antika Alanlar
 • Mimar Sinan Mahallesi Antika Alanlar
 • Necip Fazıl Mahallesi Antika Alanlar
 • Orhangazi Mahallesi Antika Alanlar
 • Turgut Reis Mahallesi Antika Alanlar
 • Yavuz Selim Mahallesi Antika Alanlar

Sultanbeyli Antika Alanlar firmamız  Bize Hızlı ulaşabilmeniz İçin Seçeneklerimizi Size Anlatalım ki Daha hızlı ulaşın ve Antika Eşyalarınıza Daha hızlı Fiyat alın.

sultanbeyli-antika-alanlar

Antika obje…

Öncelikle ücretsiz ekspertiz yaptıracağınız zaman sitemize girin.

Üst Menü bölümünde Hızlı Fiyat Al  sayfamıza girin ve oradaki yönergeleri takip edip Dosya Seç butonlarından Resim yükleyip bize gönderdiğiniz andan itibaren size 5 dakika içinde geri dönülecektir.

Bir seçenek de  akıllı telefonlarınızdan Whatsapp uygulaması üzerinden 0538 662 8948 numaralı telefonumuza Resim gönderip anında ücretsiz ekspertiz hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

Sultanbeyli Antika alanlar Her Daim Hizmetinizdedir.

Sultanbeyli Antika alanlar

Sultanbeyli Antika

Sultanbeyli Antikacı

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
× Whatsapp iletişim